Informasjon frå oppvekstsenteret

I og med at vi er godt i gong med august månad, har oppvekstsenteret eit ynskje om å kome med litt informasjon til dei det måtte gjelde av lesarane på Fogn.org!

--------------------------------------------

Sommarferien går mot slutten, og vi ser fram til å ta imot både barnehageborn og elevar til eit nytt år ved Fogn oppvekstsenter! Under fylgjer litt informasjon som kan vere grei å vite om både for born, føresette, og andre som liker å vita litt om kva som skjer i skule og barnehage!

Skulen startar i år måndag 17. august, klokka 08.15. Alle elevane går til klokka 13.55 denne dagen, og føresette til årets 1. klassingar er velkomne til å vere med dei første timane.

Barnehagen startar opp dagen etter, tysdag 18. august, frå klokka 07.30. Dette på grunn av planleggingsdag i barnehagen måndag 17. august.

Dette skuleåret vert leksehjelp eit tilbod som i all hovudsak vil gjelda elevar i 3.-6. klasse. Dette vart vedteke i samarbeidsutvalet (SU) etter at saka hadde vore oppe både i elevråd, personalgruppa og felles foreldremøte. I og med at 1.-4. klasse har 25 skuletimar i veka, og 5.-7. klasse har 28 skuletimar i veka, vil denne nye ordninga virke inn på timeplanen til elevane.

Alle elevane startar klokka 08.15 alle dagar, slik vi har gjort dei siste åra. Når det gjeld skuledagen sin slutt, så vert det nokre endringar her.
Måndag: Alle går til klokka 13.55 (6 timar)
Tysdag: Alle går til klokka 13.00 (5 timar)
Onsdag: 1.-4. klasse går til klokka 10.45 (3 timar) og 5.-7. klasse går til klokka 13.55 (6 timar)
Torsdag: Alle går til klokka 13.55 (6 timar)
Fredag: Alle går til klokka 13.00 (5 timar)

Bussen går rett etter skuletid kvar dag. På onsdag er det buss både klokka 10.45 og 13.55. Ved full buss vert dei prioriterte som har rett på fri skuleskyss. 

Leksehjelp er eit frivillig tilbod til elevar i 3.-6. klasse etter skuletid på måndag, tysdag og torsdag. Kvar økt varer i 40 minutter, og vert leia av ein av skulen sine assistentar. Elevar som nyttar seg av tilbodet må ha andre måtar enn skulebuss å koma seg heim på, då skulebussen går før leksehjelp. 

Dersom dette med kort skuledag for 1.-4. klasse på onsdagen fører til store utfordringar, kan det nemnast at vi har god kapastet på SFO til hausten. Dersom nokon vil søkja om plass på SFO, kan ein klikka HER. 

Elles ligg det informasjon om skuleruta, mjølkebestilling og meir på skulen si eiga heimeside: minskole.no/fogn 

Er noko uklart, eller har de spørsmål, er de velkomne til å ta kontakt med rektor Håvard Østhus på mail havard.osthus@finnoy.kommune.no eller telefon 93445913.

mvh

Håvard Østhus
rektor - Fogn oppvekstsenter