Tid for årsfest i Fogn IL!

Bilete frå zumbagjengen sitt innslag under årsfesten i 2014.

Bilete frå zumbagjengen sitt innslag under årsfesten i 2014.

Fredag 13. mars kl. 18.30 arrangerer Fogn IL årsfest med val og årsmøtedel på Fogn oppvekstsenter. Her skjer det mykje:

  • Utdeling av vandrepokalar for Fognameisterskapet 2014
  • Leiar i Finnøy idrettsråd, Jon Asgaut Flesjå, har innlegg
  • Innslag frå dei ulike aktivitetane
  • Val og årsmøte. Info om planar om oppgradering av nærmiljøanlegget.
  • Servering av pizza, brus, is og kaffi.
  • Utlodning kr 10 per lodd. Me set pris på gevinstar

VELKOMMEN TIL SMÅ OG STORE!