Nokre små steg mot 400+ ?

Fogn IL sin påskebasar syner at det er mange som liker seg på Fogn...

Fogn IL sin påskebasar syner at det er mange som liker seg på Fogn...

Fogn grendalag har ein visjon om at det skal bu 400+ innbyggjarar på Fogn. I løpet av 2012 fekk denne visjonen eit aldri så lite "skudd for baugen", då folketalet gjekk ned til 351 personar. Då er det desto meir gledeleg å registrera at det per 01.01.2014 budde 354 personar på Fogn, altså ein oppgang på tre personar. Ser vi i eit litt større perspektiv, så har folketalet på Fogn auka med 7,3% i løpet av dei siste ti åra, frå 330 i 2004 og altså til 354 i 2014. Dersom denne trenden held fram dei neste 10 åra, vil det i 2024 bu omlag 380 personar her, og vi er enno nærare visjonen om 400+. Men dette er jo sjølvsagt berre statistikk. Kven veit? Kanskje vi bikkar 400 lenge før den tid?

Klikk HER for å sjå meir statistikk for både Fogn og resten av kommunen.