Reparasjon av moloen i Sæbøvåg

Skadene etter stormen i november var store på moloen i Sæbøvåg, og

etter omfattande vurderingar av skadeomfang og måtar å få satt moloen
i god stand på, så er nå dette arbeidet godt i gang .
Våre lokale entreprenørar: Kristoffer Østhus og Sandanger Maskin er
engasjert av Båtforeningen, og har så langt gjort eit imponerande godt
og solid arbeid både under og over vatn. I samarbeid med
dugnadsinnsats frå medlemma, er det nå god von om at moloen betre enn
nokon gong skal stå seg mot kommande haust og vinterstormar!

Takk til Joar Sandanger som har sendt inn både tekst, bilete og video til denne saka!