Trygg is i nokre dagar?

Foto: Hans H. Bjørstad

Foto: Hans H. Bjørstad

Etter ein lengre periode med temperaturar rundt og under frysepunktet, ser det nå ut til å vere trygg is på enkelte av dammane på Fogn. Fogn.org veit at fleire har fått prøvd skøyteferdigheitene på Torvmyrå på Varland dei siste dagane. Tysdag vart det målt 12 cm tjukk stålis her, noko som er rundt seg grensa for trygg is. Det finnes ikkje nokon fasit på kor tjukk isen må vere for at den skal vere trygg, men det er vanlegvis snakk om mellom 10 og 15 cm. I og med at temperaturane vil halde seg nokså låge fram til laurdag, vil det sannsynlegvis verta mogeleg å gå på isen i nokre dagar framover. Samstundes ser det viktig å understreka at all ferdsel på islagte vatn skjer på eige ansvar. Sjølv om det er 12 cm enkelte plassar, er det ikkje nødvendigvis så tjukk is overalt. 

Dersom nokon er på isen, og vil dele eit blinkskot av eit bilete med oss på Fogn.org, tek vi gjerne imot dette på mail: fogngrendalag@gmail.com!