Siste rapport frå movemberaksjonen

Gjengen som var samla til bartefest, fredag 29. november.

Då var movemberaksjonen til Fogn.org over, og ein må kunne seie at det vart ein vellukka aksjon. Totalt har vi fått inn 5405 kroner til Kreftforeningen, og alle deltakarane har fullført med stil! Fredag 29. november var dei fleste mennene samla til ein bartefest for å markera avslutninga på aksjonen. Her var det mat, drikke, quiz, fotosession, sjakk, air-hockey turnering og god drøs! Det var også rom for ei aldri å lita evaluering, og det vart ikkje konkludert med at det vert ein liknande aksjon neste år...
Pengane til kreftforeningen vert overførte på fredag 6. desember, så dei som føler dei ikkje har bidrege nok, kan gi si gåve til aksjonskontoen 9722 54 70735.