Framtidige ferjeruter er klare

Foldøy ferje.jpg

Det har i lengre tid vore jobba med nye ferjeruter i Finnøysambandet. Det er litt uklart når rutene skal byrja å gjelda, då det først var sagt at dei skulle tre i kraft 1. januar 2020, medan det i ettertid har blitt hevda at dei skal gjelda frå 2021.

Uansett når dei kjem, nye ferjeruter vert det. Og no har det ruteforslaget som fylket skal leggje ut på anbud blitt offentleggjort. Rutene kan de sjå ved å klikka HER.

Ulike ruteforslag har vore ute på høyring, og dei rutene som no ligg føre, er i utgangspunktet endelege. Vi tenkjer likevel at det vil kunne vere nyttig å gi tilbakemelding dersom nokon ser at noko med rutene er “heilt gale”. Gi i så fall beskjed til leiar i Fogn grendalag, Ole Klingsheim.

Bokbad med jubileumsskrift for Fogn kyrkje 25 år

Jubileumsskriftet er nå hos grafikeren, og vi håper at trykkingen ikke lar vante på seg!
Fredag 8. Februar blir det presentasjon av publikasjonen som er jobbet fram gjennom de to siste årene.
Talgje sokneråd står bak redaksjonskomiteen som har gjort arbeidet.

De som har sittet i redaksjonen er:
Ottar Sandanger, Berner Meling fra Talgje, Eilef Gard fra Talgje og Else Jorunn Løland Vold.

Vi inviterer fognabuen til å finne fram bilder fra bygginga av Fogn kyrkje, og historiske begivenheter i kyrkja vår.
Vi er behjelpelige med å skanne, dersom de er på papir.
Fredagskvelden inviterer vi til å få fram i lyset flere historier og bilder som til nå har ligget godt gjemt i skuffer, på loft og innerste skap!

Vi ønsker å få inn både bilder og historier og tar imot ideer på følgjande mailadresse: elsejorunn.loland.vold@gmail.com


Vi kommer med mer informasjon på nyåret.
Hold av tiden denne fredagskvelden!

Vennlig hilsen redaksjonen Fogn kyrkje 25 år Kjekt juleverkstad på Fogn oppvekstsenter!

Flotte hjartekransar laga av Leah Sandanger og Mathilde F Østhus

Flotte hjartekransar laga av Leah Sandanger og Mathilde F Østhus

Torsdag og fredag denne veka var det juleverkstad for 5-åringane og skuleelevane ved Fogn oppvekstsenter. Det vart laga mange flotte julegåver, julekaker og julepynt, i tillegg til ein heil del stikkball i gymsalen og sjakkpartier rundt omkring på skulen!

På fredag var det julegraut, laga av tre bestemødre til born på oppvekstsenteret. All grauten vart spist opp, slik at ein ikkje kunne unngå å finne dei tre mandlene som var gøymt i grytene…

Ein flott tradisjon, som også i år var veldig kjekk for både born og vaksne!

Fin salgsmesse på Erås museum

Lørdag 25.november var det salgsmesse på Erås museum. Det var mykje folk, god stemning og mange utstillarar. Messa var i både løa og museet på Erås. I løa kunne ein få kjøpt lapskaus, kake og kaffi. Museet var godt og varmt då det var fyring i gruva. Aslak Bråtveit selde og signerte boka si “På Glytt”. Det var også salg av diverse andre varer. Sjå bilder under.