Saker til årsmøte i Grendalaget?

Formann i grendalaget, Jostein Østhus.

Formann i grendalaget, Jostein Østhus.

Torsdag 10. april vert det årsmøte i Fogn grendalag. I grendalaget sine vedtekter kan vi lese at "På årsmøtet skal laget handsama saker etter foreininga sine vedtekter, samt inkomne forslag frå medlemmar". Desse forslaga skal eigentleg vere sendt inn seinast 1. februar, men sidan årsmøtet er seinare enn vanleg, er fristen i år sett til 10. mars. Forslag kan leverast til leiar Jostein Østhus, anten per post, i handa eller på mail jostein.osthus@finnoy.kommune.no.

Elles kan det nemnast at grendalaget har invitert Povl Nørgaard frå prosjektet "Livleg engasjement" til å kome å ha innlegg på årsmøtet. Nørgaard har alt hatt eit møte med grendalaget og representantar frå næringsliv og frivillige lag og organisasjonar på Fogn. Referat frå dette møtet finn du ved å klikka HER.

Meir informasjon om årsmøtet kjem etterkvart som datoen nærmar seg.