Ny salsrekord på påskebasaren

Påskeafta vart den tradisjonsrike påskebasaren arrangert. Det var strålande sol, og mange hadde møtt opp for å få med seg trekninga. Idrettslaget serverte kaker, lappar, tomater og kaffi. Like før trekninga, kunne leiiar i idrettslaget, Jakob Bø melda om ny salsrekord, det var nemleg solgt lodd for 89 700 kr. Det var mange flotte gevinstar, gitt av bedrifter og privatpersonar i nærområdet. Det var lett å sjå at folk koste seg på basaren.

Under kan du sjå bilder:Det skjer på Fogn i påska!

Påskehøgtida på Fogn:

Fredag 12.april kl. 18:30

Jentelagsbasar på bedehuset. Andakt v/Kari Synnøve Nord-Varhaug. Innslag av Tøff og Nådig. Det blir boller, saft og kaffi. Mange flotte gevinstar. Arr. Jentelaget Vårvon

Palmesøndag

Kl. 12:00 - Påskevandring på Nordre Vignes på Finnøy. Start mellom 12:00 og 13:00. Ferje frå Fogn 11:40. Søndagsskulen på Finnøy arrangerer. Pga. dette blir det ikkje møte eller søndagsskule/ring på Fogn. Påskevandring på Finnøy anbefales.

Kl. 17:00 - Motbakkeløp. Ørnaukulå opp. Les meir her

Onsdag 17.april fra kl. 18:00.

Loddselgjerar kjem på dørene i hytter og hus. Trekning på påskeafta. Inntektene går til Fogn Idrettslag.

Skjærtorsdag

Kl. 11:00 - Nattverdmøte på bedehuset. Songinnslag. Tale av Håvard Østhus

Kl. 14:00 - Eggkoking i Domfjelldalen. Parkering ved Erås Museum. Eller gå frå der du vil, så møtes med ved bekken. Ta med eigen mat. Det blir quiz og frukt. Arr. Fogn Helselag

Langfredag kl 10:30

Pasjonsgudsteneste v/ Terje Engstrøm

Påskeafta

Frå 09:00 - Påskebasar på butikken. Loddsalg frå kl. 09:00. Servering av lappar, kake, saft og kaffi. Trekning kl. 14:00.

21:00 - Grandiosakveld på skulen. Pizza og andakt. Frå og med 8.klasse Arr. Fogn Kr. Ungdomslag.

1. Påskedag

Kl 11:00 - Høgtidsmøte på bedehuset. Songinnslag. Arne Borgemyr talar. Kollekt til NLM.

Kl. 18:30 - Høgtidsgudsteneste v/ Tor Egil Eriksen. Songinnslag. Nattverd. Takkoffer til Åpne Dører.

Engasjert gjeng på grendalagsårsmøte!

IMG_7962.JPG

Sjølv om dei frammøtte ser nokså tilbakelente ut under ordførar Henrik Halleland sitt innlegg, så kan vi forsikre om at det var stort engasjement då Fogn grendalag hadde sitt årsmøte 27. mars 2019!

I tillegg til at ordføraren og Ludvig Skretting snakka om Øyfast og samferdsel, var rådmann Karin Dokken Austvik på plass for å fortelja om arbeidet med kommuneplanen som skal gjelda for Stavanger kommune dei neste 15 åra. Dette er jo ein plan vi snart kjem til å vera ein del av.

Før innlegga frå dei gjestene, vart sjølve årsmøtet gjennomført i rekordtempo. Både årsmelding (som kan lesast ved å klikka HER), rekneskap og val gjekk fort under god leiing av grendalagsformann Ole Klingsheim. Valet gav dette resultatet i forhold til styret:

Ole Klingsheim, leiar (1 år igjen)
Liv Bottolfs (2 år igjen)
Ivar Opsal (2 år igjen)
Heidi Bø Sangedal (2 år igjen)
Tore Glimsdal Sandanger (1 år igjen)
Christoffer Inge Hovda (1 år igjen)
Håvard Østhus (1 år igjen)
Kirsti Esperås (vara, 1 år igjen)
Alexander Stensnes (vara, 1 år igjen)

Ottar Sandanger vart gjenvalt som revisor, og Monica Stensland vart valt inn som nytt medlem i valnemnda. Der sit frå før Margit Bøe (1 år igjen) og Arnstein Bø (2 år igjen).

Under møtet vart det vist to filmar. Den eine syner korleis Øyfast kan bli sjåande ut:

Den andre filmen som vart vist, var av det meir humoristiske slaget:

Elles vart det samtale om mellom anna bompengar, Øyfast, frådeling av tomter, husnummer, ferjekort og hurtigbåtar i løpet av møtet. Meir om dette når referatet frå årsmøtet vert godkjent i det nye styret.

Sveinung Hølmebakk til Fogn Kyrkje

Pressemelding frå Fogn kyrkje:

Sveinung Hølmebakk har konsert i Fogn kyrkje, laurdag 30.mars klokka 19:00.

Her vil han synge sanger fra sin nyeste CD «Eit anna lys” som kom i høst. Dette er hans niende soloalbum. De aller fleste av sangene på albumet bærer Sveinungs signatur.

Sveinung Hølmebakk begynte å skrive sanger først som 35-åring. - Jeg angrer mye her i livet, men noe av det jeg angrer aller mest på, er at jeg ventet så lenge med å begynne å skrive. Men da jeg først begynte, hadde det samlet seg opp så mye å skrive om, at det ble ganske mange sanger etterhvert, forteller Sveinung Hølmebakk.

Han skriver alle typer sanger, selv om de fleste nok forbinder han med kristne tekster.

- På konsertene mine synger jeg stort sett mine egne sanger, men jeg tar alltid med noen av de gamle bedehussangene som jeg er oppvokst med. Og så elsker jeg å få folk til å le. Det blir alltid noen morsomme historier mellom sangene, forteller den allsidige artisten.

Flere av disse historiene har han samlet i de to vitsebøkene har har gift ut. Den siste kom i 2017.

Sveinung Hølmebakk bor i Kristiansand men er født på Karmøy 11977. Han har mastergrad i utøvende sang fra Griegakademiet i Bergen og har studert musikkvitenskap ved NTNU Trondheim og Universitetet i Oslo. Han har deltatt i en rekke TV-programmer, deriblant Beat for Beat, Ti på Topp, Kvelden før kvelden, Sommeråpent og Førkveld. Sammen med Nordic Tenors vant han Komiprisen for Beste Nykommer i 2006 og var musikalsk toastmaster i HM Kong Haralds 70-årsdag.

Bevertning i kjellaren etterpå. Innslag av Arne Nordbø. Kr 250,- pr vaksenbillett.

1703_9602_0d2f406dac.png

Kva skal staden heite?

Fogn fra lufta.png

Prosessen rundt nye vegnamn i Finnøy kommune er ikkje eingong ferdig, før ei ny høyring om namn kjem på trappene. No handlar det om stadar som skrives på ulik måte. Heiter det t.d Sørvåg eller Søravåg? Det skal ein no prøve å finne ut, ein gong for alle.

Klikk HER for å lese brevet frå Finnøy kommune, HER for å lese brev frå Kartverket, og HER for den aktuelle namnelista.

Høyringsfristen er sett til 5. april, og ein kan sende inn eigne høyringssvar, eller gå via grendalaget ved å sende mail til fogngrendalag@gmail.com.