Bli med på Tour de Fogn!

Helga 23.-25. juni går sykkelrittet Tour de Fogn av stabelen for 7. gong, og i år vil vi gjerne at DU skal vera med! Tour de Fogn er rittet for alle, anten du aldri har vore med i eit sykkelritt før, eller om du er ein erfaren syklist med konkurranseerfaring! Her er det eigen dame- og herreklasse, i tillegg til seniorklasse for dei over 60 år.

I fjor opna vi opp for ein eigen el-sykkelklasse, i og med at denne typen syklar byrjar å verte nokså vanlege langs vegane, også på Fogn. Diverre var det ingen som meldte seg på med el-sykkel, men de får sjansen igjen i år! Hugs i så fall på å skrive dette i kommentarfeltet ved påmelding

Påmelding skjer på skjemaet under. 

Det kostar 100 kr per deltakar, kontant betaling/VIPPS ved oppmøte på fredagen. Under fylgjer litt informasjon om dei ulike dagane:

Etappe 1 - Prolog med individuell start

Tid: Fredag 23. juni kl. 18.30
Start og mål: Pakkerietet

Etappen går frå pakkeriet, over flata til misjonshumpen, og tilbake. Syklistane startar ein og ein, med eit minutts mellomrom. Den som fullførar på kortast tid, vinn etappen og leiar rittet.

Etappe 2 - Landeveisritt med fellesstart og barneritt

Tid: Laurdag 24. juni kl. 14.30
Start og mål: Fogn oppvekstsenter

Etappen går to rundar rundt Fogn, og feltet køyrer i retning Varland. Alle startar samla, og den som kjem først i mål (Fogn oppvekstsenter) etter to rundar, har vunne etappen. Den som samla sett har best tid etter dei to første etappane, leiar rittet.

Når alle har kome i mål, er det tid for barneritt. Då kan barn i alle aldrar koma med sykkelen sin, og sykla ulike løyper, alt etter kor gamle dei er. 

Etappe 3 - Klatreetappe med fellesstart

Tid: Søndag 25. juni kl. 12.30
Start og mål: Fogn oppvekstsenter (start), Kyrkja (mål)

Syklistane startar på Fogn oppvekstsenter, og syklar i retning Varland. Deretter går turen via Sæbøkrossen til Sørvåg og Runastad, før dei svingar av og syklar opp bakken til Høgaste. Frå Høgaste går turen forbi kyrkja, før dei syklar ein heil runde rundt Fogn, og har målgang ved kyrkja. 
Den som samla sett har best tid etter tre etappar, vinn rittet!

Søndagstur på torsdag...

TDF 3.jpg

Søndagstur

på ein torsdag...

På Kristi himmelfartsdag, torsdag 25. mai, vert det arrangert felles "søndagstur" til Skinnvigå. Folk kan anten koma sjøveien, eller parkera ved drivhuset til Mari-Anne og Jon Olav. Oppmøtetid på parkeringsplassen er klokka 14.00. 

Det vert laga til eit lite bål til grilling, og alle som ynskjer det er hjarteleg velkomne til å vere med på tur!

Arr: Turgruppa med repr. frå Fogn IL, helselaget og speidaren.

Bilete og filmar frå 17. maifeiringa!

DSC_0018.jpg

17. Mai

Fogn 2017

Sjølv om dagen starta med tåke, så sette ikkje det nokon dempar på feiringa av nasjonaldagen på Fogn! Og når det i tillegg lysna opp etterkvart, så vart 17. mai 2017 ein heilt topp dag! Her var alt det ein er vane med, mellom anna barne- og folketog, samling i kyrkja, matøkt utanfor oppvekstsenteret, og mange leiker og aktivteter for små og store. Men det var også nyvinningar som øksekast og VIPPS-betaling, så 17. mai på Fogn er i stadig utvikling!

Under er ein serie med bilete som Kristian Sandanger Iversen har knipsa frå den flotte dagen:

Under folkefesten om kvelden vart det som vanleg vist fleire filmar, produsert for anledningen. Desse filmane er no lagt inn på Fogn TV, men de kan og sjå dei under:

Folkemøte om ramme for ny kommuneplan

Finnøy kommune har no lagd planprogrammet for arbeidet med den nye og siste kommuneplanen ut på høyring med frist 14. juni 2017.

Planprogrammet er å sjå på som rammen og mandatet for det arbeidet me skal halde på med dei neste to åra fram mot ferdig kommuneplan.

Me ønskjer at flest mogleg blir med på arbeidet som no startar opp, og vil difor ha folkemøter saman med grendalaga på øyane.

Møtet på Fogn vert i foajeen på oppvekstsenteret, torsdag 1. juni klokka 19.00-20.30.

Møtet vil starta med informasjon og presentasjon av planprogrammet, før det vert opna for spørsmål frå salen. Det vert servert kaffi og noko å bita i.

Alle er velkomne!

Med beste helsing
Finnøy kommune

Plakat for alle møtene i kommunen finn de ved å klikka her.

Program for 17. mai på Fogn

17. mai

Fogn 2017

Klokka 09.30: Samling ved flagget på oppvekstsenteret. Deretter går toget.

Klokka 10.30: Samling i kyrkja. Toget returnerer til oppvekstsenteret når samlinga er over.

Klokka 11.30: Matøkt. Ta med stolar og bord slik me pleier å gjere. Kiosk med bla. kaffi, brus, pølser og is!

Klokka 12.30: Leiker for små og store

Klokka 14.30: Premieutdeling

Klokka 19.30: Folkefest for dei ifrå 8. klasse og oppover. Magnhild Meltveit Kleppa er festtalar i år. Dørene opnar klokka 18.45. 

Inngongspengar til festen er kr 250,- per person, max 750 kr per fam (barn t.o.m. 19 år)

Vel møtt til ein festdag!

Turstigruppe og dugnad

Under styremøte i grendalaget 9. mai 2017, var det oppe ei sak om turstiane på Fogn. Det vart gjort ein stor innsats knytta til rydding og merking av stiar for nokre år sidan, og no trengs det vedlikehald. Grendalaget vil settje ned ei gruppe som har eit spesielt ansvar for dette med vedlikehald av turstiane. Frå grendalagsstyret vil Ingeborg Bø Rolfsen og Solfrid Torgersen vera med i gruppa, men dei vil gjerne ha med seg fleire som er glade i turstiane våre! Dersom du ynskjer å vere med i gruppa, er det berre å kontakte Ingeborg (482 86 387) eller Solfrid (415 10 003)

Vi vil samstundes oppmoda dei som nyttar turstiane til å gjerne ta med ei ryddesaks eller ein hammar på enkelte turar, og gjera ein liten dugnad med å klippe greiner som er i vegen, og slå ned merkepinnane langs stien. 

Når det gjeld stien ned til Skinnvika, og stranda der nede, så vil grendalaget gjennomføra ein eigen dugnad laurdag 20. mai frå klokka 10.00-13.00. Her er både store og små velkomne til å vere med, og ta gjerne med ei saks, ei rive, ei motorsag eller anna utstyr du tenkjer kan vere tenleg på ein slik dugnad! Har du spørsmål om dugnaden, kan Heidi Bø Sangedal kontaktast på 470 10 909.