Husk handle lokalt dagen!

Joker Fogn har sendt oss følgjande pressemelding:

Nærbutikkar over heile landet oppfordrar bygdefolk til å handle meir lokalt. Laurdag 21.oktober blir det aksjonsdag for lokal handel på Joker Fogn frå 12.00-15.00.  

 

«Handle lokalt – velg nærbutikken» er slagordet for kampanjen, som blir arrangert i samarbeid med det statlege Merkur-programmet for distriktsbutikkar.

 

Kampanjen vil fokusere på kor viktig butikken er både som møteplass, servicesenter

og salsstad for daglegvarer. Målet er å redusere handels-lekkasje og stimulere til meir lokal handel.

 

Det er venta at 400 butikkar over heile Norge vil delta i den nasjonale kampanjen for lokal handel.

- Når du handlar lokalt, er du med på å oppretthalde både nærbutikken og eit levande lokalsamfunn. Vi ønskjer å takke kundane for at dei sluttar opp om lokalbutikken. Samtidig vil vi utfordre dei som handlar lite lokalt, til å tenkje over kva butikken betyr for bygda, seier seniorrådgivar Per Kjetil Jørgensen i Merkur.

 

Nærbutikkdagen blir markert på ulike måtar. Dei fleste butikkane tilbyr kaffi og kaker til kundane sine denne dagen. Mange legg opp til ekstra aktivitetar i butikken. Nokre butikkar går ut med spesielle tilbod. Andre nyttar anledninga til å invitere ordføraren på besøk.

På Joker Fogn blir det gratis lappar, kake og kaffi. Det blir konkurranse i vedstabling, høgast tårn på 2 min vinner. I tillegg kan dei som handler for 500 kr eller meir i løpet av veka legge igjen kvittering med namn og være med i trekning om å vinne varer for tilsvarande beløp.  

 

- Merkur jobbar for å utvikle daglegvarebutikkar i distrikta slik at dei kan gi eit best mogleg tilbod til kundane sine. Men det er like viktig at folk som bur på bygda, brukar lokalbutikken sin i størst mogleg grad. På den måten kan vi sikre utsette butikkar og skape eit miljø rundt lokalbutikken. Utan butikk er det vanskeleg å få til vekst og tilflytting i ei bygd, seier Per Kjetil Jørgensen i Merkur.

 

Kontaktpersonar: Ivar Opsal, Joker Fogn, 99567320
Per Kjetil Jørgensen, seniorrådgivar Merkur tlf. 47 34 44 87

 

Innkalling til møte om landbruk

Finnøy Kommune inviterer til følgjande møte:

No er arbeidet med kommuneplanen godt i gang, og sidan LANDBRUK er eit av områda vi særleg skal sjå på ønskjer vi allereie no å snakke med dykk som arbeidar i næringa. 

Vi inviterer derfor til medverknads og dialogmøte onsdag 25 oktober klokka 18.00 – 20.30 i kommunestyresalen på rådhuset. – det blir lett servering☺ 

Agenda for møtet:

18.00 – 18.20 velkommen/ inlegg om kommunplanarbeidet med fokus på landbruk v/kommunalsjef Hilde Gunn Bjelde og landbrukssjef Silke Ullrich. 

18.20 – 18.40 berekraftig landbruk, regional og nasjonale føringer og forventninger v/Anfinn Rosnes ass. Landbruksdirektør. 

18.45 – 20.30 samtale over bordet om utvalgte tema: Kjerneområde landbruk til nytte eller byrde for landbruket? Berekraftig og sterk landbruksnæring, eller auka busetting, er det nødvendigvis motsetningar? Kva med tilleggsnæring i landbruket, når næringa veks ut av løa? Kva er vitsen med kommuneplanen? 

Andre tema kan godt komme opp etter kvart også i møtet. Vi ønskjer å utfordre, lære, og kanskje finne fram til nye tankar saman med dykk. 

Alle er velkomne! 

Beste Helsing Finnøy kommune

Nok ein siger i siste kamp

Søndag 15. oktober kom Buøy til Fogn, for å kjempa om sesongens siste poeng. Førre kamp på Fogn Stadion endte i 3-0 siger. Mange håpa på ein "reprise" frå kampen mot Tjensvoll. Tilskodarane som hadde møtt opp, fekk kaker, vafler og fekk sjå ein særs underhaldane fotballkamp.

Tidleg i kampen scora Lars Olav. Fogn fortsatte presset, Jakob Bø scora nummer to. Like etter reduserte Buøy, 2-1. Så fekk Buøy eit straffespark, dei scora og dermed var ein like langt.

Ørjan Bø nikka ballen i nettet til 3-2. Buøy utligna igjen, og laga gjekk til pause med resultatet 3-3.

Eit stykke ut i 2. omgang fekk Buøy ein mann utvist, etter krangel med dommaren. Etter dette gjekk det lettere for dei blåkledde. Det vart vill jubel når Malvin Skartveit sørga for 4-3 leiing. 

Like før slutt vart Jørgen Bø jr. felt like utenfor 16-meteren. Faren skaut knallhardt rett i mål. Fogn vann kampen 5-3. 

Søndagsskule og søndagsring på skulen

Fra  og med søndag 15. oktober blir søndagsskulen og søndagsringen flytta til skulen, grunna rehabilitering av kjellaren på bedehuset. Kjellaren på bedehuset vart hardt ramma av den store nedbørsmengda natt til torsdag. Det er uvisst når kjellaren på bedehuset er klar for bruk att.

I morgon blir det altså søndagsskule og søndagsring på skulen frå klokka 11, alle er velkommen!

Bilete og video frå kyrkjekonserten

22197454_10203978059928367_1653011603_o.jpg

Laurdag 30. september vart det arrangert konsert til inntekt for flygelet i kyrkja. Her deltok mange artistar med lokal tilknytning, og Wictor Juul leia kvelden med stø hand. I tillegg var det mange som bidrog på andre måtar, mellom anna gjennom lyd og lys (Bjørn Runestad), flott plakat (Bernt Sunde og Liu Yang) pynting (Bjørn Esperås) og matlaging! 

Omlag 100 personar hadde møtt opp, og fekk servert ein flott musikalsk aften med stor variasjon i stilartane! Else Jorunn Løland Vold både filma og knipsa bilete frå kvelden, og de kan sjå nokre glimt frå begge deler under.